TUZ NEDİR?
Tuz insan vücudunun fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli bir besin maddesidir.
Vücudumuzda protein, yağ, karbonhidratlar ve su ile birlikte, kalsiyum, fosfor, sodyum, klorür, potasyum, kükürt, magnezyum gibi iyonlar bulunur. Bunlardan sodyum, klorür, potasyum ve kalsiyum iyonları vücudun elektrolit dengesini sağlar. Bu iyonların insan vücudunda belirli bir değerden az veya fazla olması elektrolit dengeyi bozacağından vücutta bir takım rahatsızlıklara neden olmaktadır. Sözü edilen iyonlardan sodyum ve klorürü bir arada tuzda bulmak mümkündür.
Saf tuz yaklaşık %40 oranında sodyum ve %60 oranında klorür içermektedir. Çeşitli nedenlerle vücutta azalan sodyum ve klorür ihtiyacının büyük bir kısmı tuzdan sağlanır.
Tuz insan vücudunun fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olduğu kadar, endüstriyel amaçlarla bir çok sektörde kullanılmaktadır. Örneğin gıda, tekstil, deri, kimya, metalürji sektörlerinde ve hayvancılıkta kullanılmaktadır. Endüstriyel amaçlarla kullanılacak tuzun da yabancı maddelerden arındırılmış, temiz, kuru, saf ve akışkan olması gerekmektedir.
NASIL ÜRETİLİR?
Tuz üretimi bütün mineral çıkarma yöntemleri arasında hemen hemen en basit ve kolay olanıdır. Tuz elde etme yöntemlerinin en yaygın olanı, tuzla denilen göletlerde tuzlu suyun buharlaştırılmasıdır. Buharlaştırma yöntemi çoğunlukla kurak ve sıcak bölgelerde uygulanır, bu yol ile elde edilen tuzlarda ticari maksatlar için istenmeyen safsızlıklar olabilir. Yeni elde edilmiş bu tür tuzlarda tuz seven bazı mikroorganizmalar da bulunabilir. Bu mikroorganizmalar örneğin konservecilikte bazı yiyecek maddelerinin bozulmasına sebep olabilmektedir.
Kaya tuzundan da tuz elde edilebilir. Kaya tuzu, önemli tuz kaynaklarından biri olup, içerdiği safsızlıklara bağlı olarak saydam veya yarı saydam grimsi, beyaz, turuncu, sarı, pembe ve kahverengi olabilir. Kaya tuzu, az safsızlık ve yabancı maddeler içeren yataklarda yer altına galeriler açarak parçalar halinde çıkarılır. Çözelti madenciliği olarak adlandırılan bu yöntemde, safsızlıkların fazla olması durumunda açılan sondaj kuyularına sıcak su gönderilirek suda çözünen tuzlar bulamaç halinde dışarı alınır. Bu bulamaçın kristallendirilmesi için tava veya vakum yöntemleri kullanılır.
Tava Yöntemi
Bir tahta kapta dinlendirilen tuzlu suya magnezyum sülfatı çöktürmek için az miktarda kireç katılır. Sonra tava adı verilen buharlaştırma kabına gönderilir. Bu kabın alanı 80-100 m² olup, ocağın sıcak gazlarıyla ısıtılır. Burada önce magnezyum sülfat çöker ve alınır, daha sonra çöken tuz alınır. Alınan tuz tava üstündeki tahta davlumbaza serilir. Suyu tekrar tava içine akarken tuz da kurur. 100 m²lik bir tavada 75 °C'de 1200 kg kaba tuz, 80 °C'de 3000 kg orta ürün ve 95 °C'de 700 kg ince tuz elde edilir.
Vakum Yöntemi
Tava yönteminin yerini alan bu yöntemde tuzlu su vakum pompaları yardımıyla buharlaştırılır.
NEDEN İYOTLU TUZ?
Tiroid bezinden salgılanan T3 ve T4 adlı hormonlar büyüme, gelişme, metabolizma ve üreme gibi önemli fizyolojik olayları düzenler. Bu hormonların tiroitte üretilebilmesi için gerekli temel maddelerden biri iyot elementidir. İyot eksikliği guatr başta olmak üzere bir çok soruna ve özellikle çocuklarda mental gelişme bozukluğuna neden olabilmektedir. Bir insanın günlük iyot gereksinimi 90-150mikrogram arasında olup temel iyot kaynağı yiyeceklerdir. Bir çok yiyecekteki iyot miktarı ise topraktaki iyot miktarına bağlıdır. Iyot miktarı az olan topraktan yetişen bitkilerde ve bu bitkilerle beslenen hayvanların et ve sütünde de iyot miktarı azdır. Dolayısıyla bu ürünleri tüketen insanlarda iyot eksikliğinin ortaya çıkma olasılığı fazladır. Buna karşın bir çok deniz ürünündedeki iyot miktarı oldukça yeterli iken deniz yosunundaki iyot miktarı ise çok fazladır. İyot eksikliği bölgelerinde yaşayan insanlarda iyot eksikliğinin düzeltilebilmesi için sofra tuzuna veya bitkisel yağlara iyot eklenmektedir. Genel olarak 1 gr iyotlu tuzdaki iyot miktarı ortalama 70 mikrogram civarındadır. Bundan dolayı iyotlu tuzun insan sağlığına yararı oldukça yüksektir.
İLETİŞİM
Ankara Konya Yolu Üzeri
Cihanbeyli/Konya
Posta Kodu: 42850
Tel: 0 (332) 673 10 30
Fax: 0 (332) 673 39 25
iletisim@orfetuz.com.tr
FABRİKA
SOSYAL MEDYA
Newsletter: